spektralna klasa značenje

spektralna klasa, klasifikacija zvijezda prema pojavi i jačini određenih spektralnih linija u njihovu spektru. Klase se označavaju velikim slovima; najvažnije su: O, B, A, F, G, K, M. Predstavljaju skalu smanjenja efektivne temperature od 30 000 K (s. k. O) do 3000 K (s. k. M).