Špegelj značenje

Špegelj, Martin (1927), hrv. general; bio zapovjednik vojnoga područja u JNA; min. obrane u hrv. vladi 1990–91; načelnik Zbora narodne garde 1991. Autor stručnih članaka iz voj. struke.