specifičan značenje

specifičan (lat.), poseban, osobit, svojevrstan.