Spaho značenje

Spaho, Mehmed (1883–1939), bos.herc. političar; član Narodnoga vijeća BiH; kao vođa Jugosl. muslimanske organizacije, min. u vladama 1921–40; s M. Stojadinovićem i A. Korošcem osnovao Jugoslovensku radikalnu zajednicu.