Spadini značenje

Spadini, Armando (1883–1925), tal. slikar; započeo kao simbolist, pod utjecajem A. Renoira razradio profinjeni naturalizam.