Spacal značenje

Spacal, Lojze (Luigi) (1907–2000), tršćanski slov.-tal. slikar i grafičar geometrijsko-apstraktna izraza.