sovhoz značenje

sovhoz (rus.; skraćeno od sovjetsko gospodarstvo), osnovni oblik drž. poljogospodarstvenoga poduzeća u SSSR-u; osnivan nakon Listopadske revolucije 1917. Zemlja, sredstva proizvodnje i proizvodi pripadali su državi.