Sova značenje

Sova, Antonín (1864–1928), češ. pjesnik i prozaik; simbolist, istaknuta pojava češ. pjesništva na kraju 19. i na poč. 20. st. Realistične strofe; Slomljena duša; Borbe i sudbine.