sotto voce značenje

sotto voce ili sottovoce (tal.: ispod glasa), glazb oznaka za interpretaciju; traži suzdržanost u dinamici i izrazu.