SOS značenje

SOS (akr. od engl. Save Our Souls: spasite naše duše), u radiotelegrafiji, međunar. konvencijom (1906) ugovoreni pozivni znak za pomoć; upućuju ga Morseovom abecedom, na određenoj valnoj duljini, brodovi i zrakoplovi kad se nađu u krajnjoj opasnosti.