Sorokin značenje

Sorokin, Pitirim (1889–1968), rus. sociolog; prof. u SAD. Društvena i kulturna pokretljivost; Društvena i kulturna dinamika.