Sorel značenje

Sorel, Georges (1847–1922), franc. političar i sociolog; teoretičar revolucionarnoga sindikalizma, protivnik parlamentarizma. Utjecao na B. Mussolinija i faš. korporativizam. Misli o sili; Uvod u ekonomiju; Iluzije o napretku.