Sonora značenje

Sonora, sav. država u Z Meksiku; 184 934 km2, 2 216 969 st. Ležišta bakra, olova, srebra. Uzgoj pamuka. Metalurgija. Gl. grad Hermosillo.