sonatni oblik značenje

sonatni oblik, instrumentalni oblik, ob. prvi stavak sonatnoga ciklusa (sonate, simfonije, koncerta i komornih vrsta – trija, kvarteta, kvinteta). Sazdan na suprotnosti između dviju tema koje nakon prvoga navođenja (ekspozicija) variraju i prepleću se (provedba), zatim se ponovno javljaju, donekle izmijenjene (repriza).