sonant značenje

sonant (lat.), lingv u fonetici, svaki zvučni glas; u fonologiji, suglasnik koji – osim vokala – može tvoriti slog, tj. likvide, laterali i poluvokali; npr. r u riječima prst, svrdlo, l u češ. Vltava.