sonagram značenje

sonagram (lat.+grč.), grafički prikaz glasovnih sastavnica (spektrogram) niza glasova; do njega se dolazi akustičkom analizom odsječka govornoga lanca do tridesetak fonema s pomoću aparata zvanoga sonagraf.