solidarnost značenje

solidarnost (franc.). 1. soc spontan ili dogovoren odnos između dviju ili više osoba, u kojemu postoji bitna podudarnost između interesa, ideja i osjećaja. 2. lingv uzajamna uvjetovanost, povezanost i međuovisnost elemenata jezičnoga sustava.