solarimetar značenje

solarimetar (lat.+grč.), instrument za mjerenje ukupnoga globalnoga Sunčeva zračenja na horizontalnu površinu (izravno i difuzno zračenje).