Solana značenje

Solana, Javier (1942), španj. političar; gl. tajnik Vijeća Europske unije i njezin visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku (od 1999). Politički aktivan u Španjolskoj kao član Socijalističke stranke (od 1964); u 1980-im na više ministarskih položaja, 1992–95. ministar vanjskih poslova, 1995–99. glavni tajnik Nato-a.