sociološka škola prava značenje

sociološka škola prava, teorija koja pravo objašnjava pretežito društv. činiteljima; najistaknutiji predstavnik L. Duguit.