socio- značenje

socio- (lat.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na zajednicu, društvo.