socijalno osiguranje značenje

socijalno osiguranje, sustav materijalne i zdravstvene zaštite uređen pravnim propisima. Može biti ugovorno i zakonsko; u nas obuhvaća zdravstveno, invalidsko i mirovinsko osiguranje.