socijalne bolesti značenje

socijalne bolesti, bolesti koje nastaju zbog loših društvovnih prilika (bijede, slabe prehrane) ili koje svojom masovnošću i posljedicama utječu na opći standard pučanstva (npr. tuberkuloza, venerične bolesti, endemske zarazne bolesti).