socijalna medicina značenje

socijalna medicina, grana medicine koja se bavi proučavanjem i suzbijanjem soc. bolesti, uz pomoć zdravstvenoga prosvjećivanja i podizanja ekon. i kult. standarda pučanstva.