socijalna etika značenje

socijalna etika, etičko naučavanje o odsudnom utjecaju soc. sredine na formiranje ćudorednih stajališta i ljudsko ćudoredno ponašanje. supr individualna etika.