socijalna država značenje

socijalna država, suvremena država koja potiče i usmjerava gospodarstveni razvitak te dio nastaloga nacionalnog dohotka odvaja za siromašno i socijalno ugroženo pučanstvo. Skrbi o zaposlenosti radno sposobnoga stanovništva, o blagostanju, zdravlju i školovanju mladih te zbrinjava stare i bolesne.