socijalizacija značenje

socijalizacija (lat.), proces prilagođivanja osobe, posebice djeteta, uvjetima i normama društv. života.