smuđ značenje

smuđ (smuč; Stizostedion lucioperca), grabežljiva riba koštunjača iz por. grgeča; živi u eur. rijekama, u Azovskom moru i Finskom zaljevu; ekonomski važna, uzgaja se i u ribnjacima.