Smrekar značenje

Smrekar, Hinko (1883–1942), slov. slikar i grafičar; istaknuti karikaturist.