smole značenje

smole, biljni produkti koji nastaju oksidacijom eteričnih ulja; smjesa su smolnih kiselina, aromatskih alkohola i dr. tvari (npr. benzojeva s., damar, kolofonij); fosilne s. od izumrlih vrsta (jantar).