Smith značenje

Smith, Adam (1723–90), škot. ekonomist i filozof; autor prve sustavne polit. ekonomije; ustvrdio da bogatstvo država ovisi o dvama elementima: o postotku proizvodnih radnika (onih koji stvaraju materijalna dobra) u ukupnom stanovništvu i produktivnosti pojedinoga radnika koja raste s podjelom rada; upozorio i na važnost utjecaja zakona ponude i potražnje na cijenu roba; postavio temelje radnoj teoriji vrijednosti. Istraživanja o naravi i uzrocima bogatstva naroda.