služnost značenje

služnost (servitut), stvarno pravo koje određenoj osobi daje ovlast da se tuđom stvari koristi u određenom opsegu; razlikuju se: zemljišna s. (osnovana u korist povlasnoga zemljišta na teret služnoga zemljišta, npr. s. puta preko tuđega zemljišta) i osobna s. (osnovana u korist određene osobe, npr. pravo uživanja tuđe stvari).