sluh značenje

sluh, sposobnost percipiranja zvukova (tonova i šumova) s pomoću uha i kore velikoga mozga. Ljudsko uho može osjetiti zvukove frekvencije od 16 do 20 000 herca. Znanost o sluhu jest audiologija; ispitivanjem oštrine sluha bavi se audiometrija.