Słonimski značenje

Słonimski, Antoni (pseud. Pro-Rok) (1895–1976), polj. pjesnik, feljtonist i kaz. kritičar; avangardist i jedan od osnivača pjesničke skupine Skamander; istaknuti futurist. Crno proljeće; Parada; Babilonska kula; Tetar u zatvoru; Varšavske uspomene.