sloj značenje

sloj, geol osnovni pojavni oblik sedimentnih stijena u litosferi koji predstavlja stjenovitu masu nastalu pri istim uvjetima sedimentacije; s. je omeđen dvjema plohama, a razmak među njima predstavlja debljinu sloja.