Slavenski značenje

Slavenski (Štolcer), Josip (1896–1955), hrv. skladatelj; nadahnjivao se folklorom rodnoga Međimurja i balkanskih krajeva; pridonio oslobađanju hrv. glazbe od romantičarstva i u nju prvi uveo politonalnost, atonalnost, poliritmiku. Simfonija Orijenta; Balkanofonija; Sonata religiosa; Četiri balkanske igre; Pjesme moje majke; Voda zvira.