slaganje vremena značenje

slaganje vremena, gramatička (sintaktička) pravilnost po kojoj glagolski vremenski oblik upotrijebljen u gl. rečenici nameće uporabu određenoga glagolskoga vremenskog oblika u zavisnoj rečenici. Vrlo stroga pravila za s. v. (consecutio temporum) postoje u lat. jeziku te u romanskim i, djelomično, germ. jezicima; u slav. jezicima ono u jasno definiranom obliku ne postoji.