škotska škola značenje

Škotska škola, filoz. racionalistička orijentacija; zasniva se na tezi o samoevidentnim istinama i vrijednosti zdravoga ljudskoga razuma (→ common sense). Gl. predstavnici: Th. Reid, W. Hamilton, J. Mackintosh.