škola prirodnog prava značenje

škola prirodnog prava, učenje da nad pozitivnim pravima pojedinih naroda i država postoji pravo višega reda: vječno i nepromjenljivo »prirodno pravo«. Nastala u Nizozemskoj u 17. st.