sklopovska oprema značenje

sklopovska oprema ili hardver (engl. hardware), elektronički i drugi uređaji → elektroničkoga računala.