Sisak značenje

Sisak, grad i luka na utoku Kupe u Savu; 36 785 st. Sjedište Sisačko-moslavačke županije. Tvrđava iz 16. st. željezara, kemijska, tekstilna i prehr. industrija; rafinerija nafte, riječno brodarstvo. – Ilir. Segestica, keltska Siscia; od ← 35. pod rim. vlašću, središte trgovine i obrta te sjedište namjesnika Savske Panonije (Pannonia Savia); mnogobrojni arheol. nalazi iz toga doba. Od 3. st. biskupija; u 9. st. sjedište Ljudevita Posavskoga; iz starohrv. doba potječu nalazi pleterne ornamentike, nakita i posuđa. U 14. st. središte županije. Pod Siskom su Turci 1593. doživjeli težak poraz od kršć. vojske. 1653. ondje je izbila pobuna kmetova. U Domovinskom ratu (1991–95) poprište je sukoba sa srp. snagama.