sirene značenje

sirene (Sirenia), red vodenih sisavaca biljoždera iz nadreda kopitara (Ungulata). Tijelo krupno, vretenasto, golo; stražnji udovi zakržljali, prednji pretvoreni u peraje. Por.: lamantini (Trichechidae), moronji (Dugongidae) i (izumrle) morske krave (Hydrodamalidae). Poznatiji su obični lamantin i dugong.