Sinj značenje

Sinj, grad u JZ dijelu Sinjskoga polja; 11 468 st. Predionica konca, ind. opeka i gipsa. – Posjed knezova Bribirskih, Nelipića, Frankapana i grofova Celjskih. God. 1715. obranio se od posljednje tur. opsade, pa se od tada svake godine održava Sinjska → alka. Poznato marijansko svetište.