singamija značenje

singamija (grč.), stapanje dviju gameta u procesu oplodnje; sastoji se od dviju faza: stapanja dviju staničnih jezgara (kariogamija) i stapanja dviju citoplazma (plazmogamija).