sinfonia concertante značenje

sinfonia concertante (tal.), višestavačna skladba za 2 ili više solističkih glazbala i orkestar, vedra ugođaja. Nastala u doba klasike iz baroknoga concerta grossa o. 1750 (G. Holzbauer), nestaje u 19. st., ponovno se javlja u 20. st. Gl. skladatelji: J. Ch. Bach, L. Boccherini, G. G. Cambini, J. Haydn, W. A. Mozart, K. Szymanovski, F. Martin.