sinereza značenje

sinereza (grč.), lingv u grč. gramatici, slijevanje dvaju susjednih samoglasnika u jedan dugi samoglasnik ili u diftong. supr dijereza.