Şinasi značenje

Şinasi, Ibrahim (1826–71), tur. pisac; osnivač tur. moderne književnosti. Izdavao prve tur. svjetovne novine. Prevodio djela J. Racinea, A. de Lamartinea, N. Gilberta, koja je objavio pod naslovom Izbor. To je prvi literarni prijevod s eur. jezika na turski. Satirična komedija Pjesnikova ženidba.