simploka značenje

simploka (grč.), pjesnička figura kod koje 2 (ili više) stihova počinju i završavaju istom riječju.