Simokata Teofilakt značenje

Simokata Teofilakt (druga pol. 6. st. – prva pol. 7. st.), biz. pisac i tajnik na dvoru Heraklija I (610–641); njegova je Povijest važan izvor za povijest sukoba Bizanta s Avarima i Slavenima. Prirodoslovna pitanja; Pisma.