sima značenje

sima, dublji sloj Zemljine kore građen pretežito od bazaltnih stijena, odn. od elemenata silicija (si-) i magnezija (-ma); bazaltna kora.